Vuokrausehdot

TTvesijetit vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan Vuokraamolla/palveluntarjoajalla TTvesijetit Oy vesijettivuokrausta ja Vuokraajalla vuokralle ottajaa.

Vuokraaja on täydellisessä vastuussa varaamastaan tuotteesta käytön aikana, riippumatta siitä, kuka laitetta kuljettaa, mukaan lukien käytön aikana sattuneet henkilö, kaluste- ja omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. TTvesijetit Oy (Y-tunnus: 3199654-1) ei ole korvausvastuussa mistään asiakkaan aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista.

 1. Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa vuokraamistaan tuotteista sekä huolehtii että käyttää niitä oikein. Vahingon tai vian ilmettyä tulee vuokraajan välittömästi ilmoittaa tästä palveluntarjoajalle. Mahdollisen varkauden sattuessa vuokraajan tulee olla välittömästi yhteydessä palveluntarjoajaan sekä tarvittaessa poliisiin. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka on aiheuttanut vuokrauksen aikana.
 2. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kokonaisuudessaan aiheuttamansa vahingot vesijettiin. Vuokraajan aiheuttamien merkittävien vaurioiden rahallinen korvausmäärä määritellään valtuutetussa SeaDoo huoltoliikkeessä. Pienempien vaurioiden määrä on tapauskohtainen. Viitteitä korvaushinnoista saa vauriot tai puutteet ja korvaushinnat taulukosta.
 3. Vuokraaja palauttaa aina vuokratun tuotteen takaisin samalle paikalle, josta sen on vuokrannut, ellei ole toisin sovittu. Vuokrattu tuote tulee olla samassa kunnossa kuin ennen vuokrausta. Palveluntarjoaja tarkistaa asiakkaan kanssa yhdessä vesijetin kunnon ennen sekä jälkeen vuokrauksen.
 4. Vuokraaja ei saa luovuttaa vesijettiä kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta palveluntarjoajan kanssa.
 5. Jos Vuokraaja palauttaa vesijetin ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Jos Vuokraaja ylittää sovitun vuokra-ajan, veloitetaan odotusajasta 120 € / alkava tunti.
 6. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen sekä todistettava aina henkilöllisyytensä kuvallisella virallisella henkilökortilla. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut täysi-ikäinen henkilö on yksin vastuussa kaikista aiheuttamistaan esine- ja henkilövahingoista. Alle 18-vuotiaan kuljettajan ajaessa vastuu sekä esine, että henkilövahingoista on vuokrasopimuksen tehneellä täysi-ikäisellä henkilöllä.
 7. Vuokraaja saa käyttöopastuksen palveluntarjoajalta. Vuokraaja on vastuussa siitä, että noudattaa kaikkia meriliikennesääntöjä ja kunnioittaa kanssaveneilijöitä sekä vesilläliikkujia.
 8. Asiakas on vastuussa siitä, että hallitsee riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen ja osaa käsitellä vesijettiä valitsemallaan vesialueella.
 9. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.
 10. Vuokraajaa koskee nollatoleranssi alkoholin ja huumausaineiden kanssa.
 11. Älä koskaan aja vesijettiä alle metrin syvyisessä vedessä! Matalikossa ajaminen kielletty. Rantautuminen kielletty kokonaan, ellei erikseen sovita palveluntarjoajan kanssa.Vesijettiä ei saa kuljettaa matalikkoon / alle 1-metrin syvyiseen merialueeseen. Vuokraaja on korvausvelvollinen, jos vesijetti vaurioituu huolimattomuudesta.
 12. Vesijettiin tankataan aina 98 oktaanista bensiiniä. Vuokraaja saa vesijetin aina tankattuna käyttöönsä. Asiakas joko palauttaa vesijetin tankki täynnä tai vaihtoehtoisesti ostaa tankkauspalvelun palvelun tarjoajalta.
 13. Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä matkakuluja ei korvata.
 • Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Myös mikäli vuokraamon arvion mukaan asiakas ei kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti, sopimus voidaan purkaa vuokra-ajan kuluessa. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata vuokraamon toimesta.
 1. Vuokraajan tekemä varaus on sitova ja jos vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen, tulee hänen tehdä se 48 h (2 päivä) ennen vuokrauksen alkamista. Muussa tapauksessa on Vuokraamolla oikeus periä Vuokraajalta täysi vuokrahinta.
 2. Allekirjoituksellaan (asiakas allekirjoittaa vuokrasopimuksen ennen vuokrauksen alkamista) vuokraaja on hyväksynyt vuokrausehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Vuokraaja voi tutustua vuokraehtoihin vielä palveluntarjoajan kanssa vuokraushetkellä.
 3. Maksuvälineenä käy seuraavat: Käteinen (tasaraha), korttimaksu myös Mobiilimaksamiset mm. Apple Pay. Maksuvälineenä käy myös Edenred, Epassi, Eazybreak ja Smartum.
 • Vesijetteihin on asennettu ajoreitin tallentavat GPS-paikantimet. Vuokraamo voi mahdollisen vahinkotapauksen sattuessa tarkastella GPS-paikantimien historiadataa ja käyttää sitä analysoidakseen onko vesijetillä ajettu alueella, joka on mahdollisesti aiheuttanut vahingon. Tällaisia alueita voi olla muun muassa matalikot, rannan läheisyys, karikot. Vuokraamo ei käytä paikannustietoa muuhun käyttötarkoitukseen tai jaa tietoa muille osapuolille.

Vauriot tai puutteet ja korvaushinnat:

 • Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet 100€
 • Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 150€
 • Vaurioitunut potkuri (impelleri) 400€
 • Puuttuvat kiinnitysköydet, äyskäri tai mela, 20€/kpl
 • Pohjan vaurioituminen: Alle 5 cm pitkä vaurio 150€, 5-10cm pitkä vaurio 300€, yli 10cm pitkä vaurio 700€. Pohjan vauriolla tarkoitetaan tässä tilanteessa sitä, että vesijetin pohjan uloin kerros on vaurioitunut siten, että näkyvissä on valkoinen pohjamateriaali.
 • Pienemmät naarmut, halkeamat yms. Katsotaan tilanteen mukaan.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TTvesijetit Oy ei vastaa vesijetin vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrauskohteelle (vesijetti varusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään

muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.

TTvesijetit Oy, Jesse Tuomela & Tatu Vuori

Helsinki 26.5.2022